Privacy

Dit is de privacyverklaring van Kampschreur BV projectstofferingen, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28032931, inzake de website kampschreur.nl, kampschreur.eu en kampschreur.biz.   Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Kampschreur BV projectstofferingen door middel van het klantensysteem van de Kampschreur BV en de verwerkingen via onze websites alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies.

Kampschreur BV respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Kampschreur BV. U dient zich ervan bewust te zijn dat Kampschreur BV niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Verwerken van persoonsgegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van Kampschreur BV of wanneer u ons verzoekt om contact met u op te nemen, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in het klantensysteem van Kampschreur BV en gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren.

Uw persoonsgegevens kunnen ook door Kampschreur BV worden gebruikt om u te informeren over producten en diensten. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. U kunt het ontvangen van Kampschreur mailings te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Kampschreur BV. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Kampschreur BV.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen. Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per email, dan kunt u zich te allen tijde afmelden middels de link onderaan de betreffende email.

Bewaartermijn

Kampschreur BV bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Kampschreur BV. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.