Kwaliteit

Wij leveren u niet alleen de goederen, maar ook onze inzet en de expertise van onze organisatie.
Samen maken wij het verschil. Kwaliteit wordt u min of meer gegarandeerd door ons ISO 9001 kwaliteitssysteem versie 2008 waar wij volgens werken en wij zijn gecertificeerd voor VCA*.   Dit is een certificaat dat is afgegeven op basis van de Veiligheid , Gezondheid en Milieu Checklist  Aannemers (VCA)  versie 2008/5.1.
Duurzaamheid en kwaliteit wordt gegarandeerd middels de Erkenningsregeling: PPI Keur Waarborg voor kwaliteit en duurzaamheid in projectinrichting. Een project is voor ons pas geslaagd als de volgende opdracht is gegeven! Kortom, wij zijn Kampschreur en willen met u graag uw project realiseren.

Kwaliteit01

 

ppikeurmerk350x350

PPI Keurmerk

Het PPI Keurmerk is een standaard voor kwaliteitsborging binnen de projectinrichting branche. Bedrijven die aan het PPI Keurmerk voldoen tonen hun vakmanschap op de werkvloer door te werken volgens richtlijnen die de kwaliteit waarborgen.

Uitvoeringsrichtlijnen PPI Keurmerk

Alle procedures, eisen en normen zijn vastgelegd in uitvoeringsrichtlijnen. In deze richtlijnen zijn de leginstructies van fabrikanten en leveranciers van vloeren meegenomen. Uitvoerige externe audits garanderen de onafhankelijke beoordeling van de PPI kwaliteit.

Erkenningsregeling voor projectinrichters

Voor projectinrichters is een erkenningsregeling gekoppeld aan het PPI Keurmerk. Deze erkenningsregeling gaat verder dan de ISO-certificering, die uitsluitend gericht is op het doorlopen van de juiste procedures. Bedrijven met een erkenning zijn gerechtigd het PPI Keurmerk te voeren. Periodieke inspecties zorgen voor blijvende kwaliteitsborging.
De “PPI Keur” projecten worden volgens de richtlijnen gecontroleerd door een extern bureau, het IKOB BKB. De rapportage van de toetsingen zijn op te vragen via het secretariaat.

PPI Keurmerk en bestekken

Het PPI Keurmerk is voor opdrachtgevers en architecten een garantie voor de uitvoering van het werk op een hoog kwaliteitsniveau. Door het PPI Keurmerk op te nemen in uw bestek bent u zeker van een hoogwaardige uitvoering van het werk.

Voorbeeldteksten Paragraaf 48

 

Deel 1: Minimum eisen technische bekwaamheid

Eisen ten aanzien van kwaliteits-, Arbo-, Veiligheids- en Duurzaamheid

Vanzelfsprekend dienen alle leveringen / werkzaamheden binnen de daarvoor geldende wettelijke kaders plaats te vinden. De kwaliteit, arbeidsomstandigheden, veiligheid en duurzaamheid van de inschrijver, de geleverde producten en de uitgevoerde dienstverlening worden in belangrijke mate bepaald door de wijze waarop dit wordt georganiseerd, uitgevoerd en bewaakt.

Om de kwaliteit, arbeidsomstandigheden, veiligheid en duurzaamheid in de branche transparant te maken en te waarborgen, heeft ‘Branche Vereniging Projectinrichting’ (het BVP: www.bvprojectinrichting.nl) een erkenningsregeling opgesteld. Hierin liggen de richtlijnen vast ten aanzien van kwaliteit, arbeidsomstandigheden, veiligheid en duurzaamheid bij:

  • de bedrijfsvoering waaronder de interne organisatie, het bedrijfsproces, de bedrijfsmiddelen, de leveranciers en de kwaliteitsbewaking
  • de uitvoering de wijze waarop de levering/dienstverlening van de projectinrichting (waaronder het bewaren, behandelen, verwerken, monteren, controleren en opleveren) plaats vindt conform de voorschriften van de fabrikant/leverancier in combinatie met goed vakmanschap.

Om de kwaliteit van de erkenningsregeling voortdurend te waarborgen, worden er door een onafhankelijke certificatie-instelling inspecties uitgevoerd om te controleren of de richtlijnen worden nageleefd en of het bedrijf/organisatie het PPI Keurmerk mag blijven voeren.

Deel 2: Gewenste/geëiste productspecificaties en omschrijvingen:

In te vullen door opdrachtgever/architect:

De projectinrichting, waaronder het leveren, aanbrengen en onderhouden van de vloer- en raambekleding, dient plaats te vinden door een bedrijf/organisatie die in het bezit is van een geldig PPI-Keurmerk en dient te voldoen aan de hieraan verbonden geldende richtlijnen (waaronder die op het gebied van bedrijfsvoering en uitvoering van werkzaamheden).

Eis: Geldig PPI Keurmerk

Om voor gunning van de opdracht in aanmerking te komen, dient de inschrijver aan te tonen dat hij beschikt over een geldig PPI Keurmerk.

Te verstrekken gegevens:    kopie geldig PPI Keurmerk.

• Gegarandeerd kwaliteit

• Vakmanschap met geschoold personeel

• Hoog afwerkingsniveau

• Minder risico’s

• Meer zekerheid

• Duurzaamheid

• Op tijd leveren

• Afspraak is afspraak

• Meerjaren visie

• Concurrerende tarieven

tn_SKG-IKOB-_3__VCA_1_ster-standaard_300DPI